Æresmedlemmer

3 av våre trofaste og innsatsvillige medlemmer, Geir Steinar Loeng, Allic Lunde Nermoen og Bjørn Nermoen ble påskjønnet med æresmedlemskap under skiavslutningen 28.04.2013.
 
F.v.: Geir Steinar Loeng, Allic Lunde Nermoen og Bjørn Nermoen
 
Etnedal Skilags æresmedlemmer:

• Østen Midthus (1955)
• Martin Lundstein (1955)
• Eivind Juven (1973)
• Einar Skåren (1973)
• Knut Månum (1973)
• Oddvin Strande (1988)
• Engebret Bruflat (1988)
• Syver Skåren (1988)
• Jan Arild Berg
• Sigrun Espeseth
• Kåre Espeseth
• Eivind Stubbene
• Torill Stubbene
• Allice Lunde Nermoen (2013)
• Bjørn Nermoen (2013)
• Geir Steinar Loeng (2013)
 
Hovedsponsor:
Copyright © 2023 by etnedalskilag.no
• All Rights reserved •