Administrasjon

Styret:
• Øyvind Bergene (styrets leder)
• Kjetil Korsvoll (nestleder)
• Sonja Sletli (kasserer)
• Erland Espelien
• Silje Svanheld Bergsbakken
• Mette Månum-Nerli

• Unni Byfuglien Hagasæt (varamedlem)
• Vegar Storsveen (varamedlem)

Revisorer:
• Inger Olaug Tollehaug
• Heidi Herstad Fjeld
 
Valgkomité:
• Monica Månum Esp
• Marie Bjørnødegård
• Henning Byfuglien (varamedlem)
 
Repr. Valdres Ski:
• Einar Bergsbakken
 
Repr. Olav Øverlis' Minne:
• Robert André Esp
 
Repr. Synnfjell Arrangement:
• -
 
Hovedsponsor:
Copyright © 2023 by etnedalskilag.no
• All Rights reserved •