Administrasjon

Styret:
• Syver Thon (styrets leder)
• Inga Berger Lunde (nestleder)
• Turid Hagaseth Byfuglien (sekretær)
• Marlyn Solhaug Bergeid (kasserer)
• Kjetil Korsvoll
• Einar Bergsbakken

• Unni Byfuglien Hagasæt (varamedlem)
• Vegar Storsveen (varamedlem)

Revisorer:
• Ole Espelien
• Inger Olaug Tollehaug
 
Valgkomité:
• Inga Nordeng Thon
• Monica Månum Esp
• Wenche Rognerud
• Henning Byfuglien (varamedlem)
 
Repr. Valdres Ski:
• Syver Thon
 
Repr. Olav Øverlis' Minne:
• Robert André Esp
 
Repr. Synnfjell Arrangement:
• -
 
Hovedsponsor:
Copyright © 2020 by etnedalskilag.no
• All Rights reserved •